İtron Qaz Sayğacı G250

Texniki Xüsusiyyətləri

Qmax: 400 m³/s
Qmin: 20 m³/s
Pmax:16 bar

Diametr: 100 mm

Category: